Hvad er seksualitet

Seksualiteten er kompleks og svær at definere på grund af dens mange aspekter. Det omfatter følelser, nærhed, ømhed, samleje, kærlighed, nysgerrighed, identitet og mere. Listen er lang, og denne opremsning er ikke udtømmende. Det er vigtigt at huske, at der ikke findes en facitliste for seksualitet.

Mange mennesker oplever udfordringer vedrørende deres seksualitet, hvilket kan påvirke deres livskvalitet.

Hvad kan jeg tilbyde

Forældre & Pårørende

Det kan være vanskeligt at være pårørende/forældre til et menneske med et udviklingshandicap og samtidig forholde sig til, og støtte op om hans/hendes seksualitet. Jeg kan tilbyde en tillidsfuld hjælp og fordomsfri vejledning, der tager udgangspunkt i samtaler med dig alene, eller du og din ægtefælle/samlever/pårørende sammen.

Foredrag, Kursusdag & Supervision

Hos mennesker med udviklingshandicap følges det kognitive funktionsniveau ofte ikke med kroppens fysiske og hormonelle udvikling, og det kan skabe ubalance i den seksuelle udvikling. Der findes ingen skabelon eller facitliste i arbejdet med seksualiteten, for vi kan ikke bare skære alle over én kam.

Hvem er jeg?

Jeg har vejledt mange forskellige børn og borgere i alle aldre med forskellige udviklingshandicap, og de har alle haft meget forskellige behov eller udfordringer med deres seksualitet.

Mit formål

Formålet med min vejledning/ – undervisning er altid, at den enkelte borger bliver i stand til, selv at praktisere og mestre egen seksualitet, eller selv kunne udtrykke, hvad han/hun ønsker hjælp til.

Hvorfor seksualvejledning

Alle har en seksualitet

Handicap eller ej, så har alle mennesker behov for og ret til at udtrykke deres seksualitet.

One size doesn't fit all

En differentieret tilgang til seksualvejledning sikrer, at alle har adgang til relevant støtte og oplysning baseret på deres individuelle behov og ønsker.

Forebyg seksuelle krænkelser og overgreb

Gennem seksualvejledning kan mennesker med udviklingshandicap få øget bevidsthed om grænser og samtykke, hvilket hjælper dem med at identificere og håndtere seksuelle krænkelser.

Frem livskvaliten

Personale, der arbejder med seksualitet, kan forbedre livskvaliteten hos borgere med udviklingshandicap ved at skabe et åbent miljø, tilbyde relevant støtte og fremme selvbestemmelsen.

Kontakt mig her