Priser & Praktisk info

Vejledningerne foregår i borgerens hjem, da jeg har erfaret, at det er bedst, idet det er trygt og genkendeligt for den enkelte.

Afbud skal ske senest 24 timer før aftalte tid. Ved senere afbud eller udeblivelse, bliver sessionen opkrævet.

Betaling kan ske kontant efter endt session,  eller ved overførsel forud for samtalen. Der udleveres en faktura til privatpersoner. Til institutioner og kommuner sendes via. Virk. 

Køretid: Kilometergodtgørelse efter statens takster.
Der påregnes moms til beløbet.

Tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt. I få tilfælde gælder værdispringsreglen som indbefatter, at jeg må bryde tavshedspligten, hvis borgeren eller andre skønnes at være til fare for sig selv eller andre.