Seksualvejleder for udviklingshæmmede

For udviklingshæmmede, kan der være udfordringer mellem kognitive evner og den fysiske og hormonelle udvikling. Dette kan give ubalance i den seksuelle udvikling, og derfor kan det være en rigtig god idé, at få den rette professionelle hjælp og vejledning. 

Hver enkelt person er unik, og der findes ingen facitliste for, hvordan man arbejder med seksualitet – og hvad betyder seksualitet egentlig, i arbejdet med udviklingshæmmede?  Og hvordan kan vi hjælpe omsorgspersonale med at overvinde deres usikkerhed og berøringsangst? 

Arbejdet med seksualitet blandt udviklingshæmmede kan være komplekst og til tider udfordrende. Gennem undervisning og kurser kan jeg som seksualvejleder hjælpe jer med at opnå en mere naturlig tilgang til emnet. 

Seksualvejleder for udviklingshæmmede på Sjælland of Fyn

Jeg tilbyder Undervisning og kurser om seksualitet

Gennem undervisning, foredrag og kurser i seksualitet for mennesker med udviklingshandicap, kan jeg give jer indsigt og praktiske redskaber til at håndtere spørgsmål inden for emnet, og skabe en mere åben og forstående tilgang til seksualitet i arbejdet.

Mennesker med et udviklingshandicap har ret til at udforske og udtrykke sin seksualitet. Men nogle gange kan der være behov for seksualvejledning og redskaber til, hvordan man som omsorgsperson og nær, bedst muligt kan håndtere situationen. 

I mine kurser og undervisning deler jeg viden og erfaringer om, hvordan man bedst støtter og vejleder mennesker med udviklingshandicap i den seksuelle udvikling. Mine tilbud henvender sig især til bosteder og institutioner primært på Sjælland og på Fyn, men jeg kører i nogle tilfælde også til Jylland. Jeg arbejder også med autister og seksualitet.

Forebyggelse af overgreb og seksuelle krænkelser

I mit arbejde som seksualvejleder for udviklingshæmmede, kan jeg rådgive indenfor, og hjælpe med at forebygge mod overgreb og seksuelle krænkelser som kan opstå blandt udviklingshæmmede. Det er vigtigt at skabe trygge rammer, hvor beboere og elever kan lære at sætte grænser og forstå egne og andres grænser. Det handler om at skabe en åben dialog og en forståelse for, hvordan man bedst kan beskytte sig selv og andre.

Fordele ved seksualvejledning for udviklingshæmmede

At vejlede og hjælpe udviklingshæmmede med deres seksualitet har mange fordele. Det fremmer ikke blot deres trivsel og selvforståelse, men øger også deres livskvalitet. Gennem målrettet undervisning kan de sociale og intime relationer styrkes. 

En anden fordel er, at det kan forebygge den enkelte både at blive udsat for og selv begå seksuelle overgreb eller – krænkelser. 

Reborn dukker

Jeg tilbyder at borgere med udviklingshæmninger eller en anden form for kognitiv funktionsnedsættelse, kan prøve at være forældre for en reborn dukker over en periode.

Forløbet med reborn dukken er 14 dage, hvor vi starter ud med vejledning og efter de 14 dage er gået, vil der være et afsluttende møde ift. om en reborn dukke er aktuelt for borgeren. 

Det er vigtigt at der under forløbet er en omsorgsperson eller anden voksen omkring til at støtte borgeren i opgaven, og sørge for en faglig styring. 

Ønsker du at høre mere om reborn dukkerne og forløbet, så er du velkommen til at kontakte mig uforpligtende. 

På linket kan du læse artiklen: ‘De siger, at Sofie ikke er rigtig mor, fordi hendes baby er en dukke: “Jeg er lige så meget mor som andre”hvori jeg kommenterer på hvilken betydning en reborn dukke kan have, særligt for personer med udfordringer i livet.

Min rolle som seksualvejleder for udviklingshæmmede

Som seksualvejleder for udviklingshæmmede, arbejder med mennesker i alle aldre og med forskellige udfordringer. Min tilgang er altid empatisk og respektfuld, med fokus på at skabe et trygt og støttende læringsmiljø. Ved at deltage i mine foredrag og kurser får bosteder og institutioner værktøjer og viden, som de kan bruge til at støtte deres beboere og elever i deres seksuelle udvikling.

Mit mål er at sikre, at alle, uanset handicap, har mulighed for at opleve og udtrykke deres seksualitet på en sund og respektfuld måde. Gennem uddannelse og vejledning kan vi sammen skabe et mere inkluderende og forstående samfund.

Ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte mig på telefonnummeret  +45 2889 1617 eller sende en mail til kontakt@seksualvejleder-egestorp.dk eller via kontaktformularen på siden.