Få hjælp til at forstå

Forældre og pårørende

Det kan være vanskeligt at være pårørende/forældre til et menneske med et udviklingshandicap og samtidig forholde sig til, og støtte op om hans/hendes seksualitet. 

Jeg kan tilbyde en tillidsfuld hjælp og fordomsfri vejledning, der tager udgangspunkt i samtaler med dig alene, eller du og din ægtefælle/samlever/pårørende sammen. Jeg er udekørende på det meste af Sjælland, så konsultationerne kan sagtens foregå i jeres eget hjem, såvel som telefonisk, pr. mail eller via. Skype. 

Vi forventningsafstemmer og laver i fællesskab en plan, som løbende kan justeres alt afhængigt af dine/din pårørendes behov og ønsker.